డాక్టర్లకు వేసేదే ఎర.. దానిపై ఐటీ మినహాయింపు కావాలా..?

February 23, 2022 0 Commentsమెడికల్, ఫార్మా కంపెనీలు.. డాక్టర్లకు ఉచితంగా కొన్ని మందుల్ని ఇస్తుంటాయి. అంతే కాదు, కాస్ట్ లీ గిఫ్ట్ లు, విదేశీ ప్రయాణాలు, స్వదేశీ పార్టీలు.. ఇలా రకరకాల ప్రయోజనాలు కల్పిస్తుంటాయి. బదులుగా వారి దగ్గరనుంచి వ్యాపారం కోరుకుంటాయి. ఫలానా కంపెనీ మందులే వాడండి అంటూ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ పై రాసేలా ఎర వేస్తుంటాయి. ఇదంతా బహిరంగ రహస్యమే. అయితే ఈ వ్యవహారంలో డాక్టర్ల కోసం ఖర్చు పెట్టే సొమ్ముకి ఆయా కంపెనీలు ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు కోరడమే […]Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *